SET i PILATES

SET i PILATES są metodami, dzięki którym można odbudować stabilizacje głęboką oraz ogólna kondycję fizyczną.
Stabilizacja jest bardzo istotnym elementem w procesie rehabilitacji kręgosłupa. Bez prawidłowej stabilizacji głębokiej nie można odzyskać pełnej sprawności.

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.

SET i PILATES – zasady

Koncepcja PILATES ma 9 podstawowych zasad:
– koncentracja na wykonywanym ćwiczeniu
– ciągła kontrola ciała i ruchu przez koordynację nerwowo-mięśniową
– „centrowanie” polegające na ciągłym utrzymaniu stabilnego T podczas wszystkich ćwiczeń
– oddychanie torem przepony
– prawidłowe ustawienie części ciała w przestrzeni
– płynięcie, czyli wykonywanie ruchów powoli i z gracją
– precyzja ruchu
– praca nad wytrzymałością mięśniową
– nauka świadomego rozluźniania ciała.

SET i PILATES – założenia


Podstawowymi założeniami metody SET są natomiast:
– motywacja pacjenta
– ćwiczenia „słabych ogniw” w otwartych łańcuszkach kinematycznych
– ćwiczenia siły mięśni i funkcji w zamkniętych łańcuszkach kinematycznych
– trzyetapowy trening sensomotoryczny (statyczny, dynamiczny, funkcyjny)
– trening domowy.
Obie metody koncentrują się na odbudowie pełnej stabilizacji głębokiej poprzez świadome utrzymanie napięcia mięśnia poprzecznego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego. W PILATESIE dodatkowo utrzymuje się napięcie mięśnia prostego brzucha oraz mięśni skośnych. Następnie w celu „podniesienia poprzeczki” trudności nakłada się na to ruchy kończyn dolnych i górnych w różnych pozycjach wyjściowych. Istotnym elementem w obu koncepcjach jest stopniowanie trudności. Nie można przejść do ćwiczeń trudniejszych bez perfekcyjnego opanowania wcześniejszych etapów.
Bardzo ważne jest także całkowite zaangażowanie pacjenta w proces rehabilitacji oraz pełna kontrola wykonywanych ćwiczeń. Należy zaznaczyć, że ćwiczenia w obu metodach charakteryzują się wysokim stopniem trudności i niezbędny jest regularny nadzór terapeuty kontrolującego przebieg terapii przy pokonywaniu poszczególnych etapów treningu stabilizacyjnego.