Stosowane metody

W rehabilitacji istnieje wiele różnych metod i sposobów lecznia. Część z nich prezentuje ciekawe i interesujące podejście do terapii schorzeń. Trzeba jednak powiedzieć, że nie ma jednej metody idealnej (złotego środka), która pozwoliłaby na łatwe i szybkie wyleczenie dolegliwości. Żeby terapia była skuteczna, konieczny jest właściwy dobór sposobów leczenia, który dostosowujemy do potrzeb każdego pacjenta indywidualnie. Stawiamy cele rehabilitacji, a następnie dobieramy „narzędzia”, które pozwolą ten cel osiągnąć.

Wybierz z rozwijanej listy konkretną metodę, aby dowiedzieć się więcej na jej temat.