Sensory Integration

Terapia Sensory Integration oddziaływuje na sprawność korzystania z informacji, które dają nam zmysły. Każdy z nas jest w stanie wymienić zmysły człowieka ,ale w terapii ruchowej najważniejsze są wzrok, równowaga, czucie głębokie i powierzchowne, słuch.

Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie i wyeliminować wszelkie dolegliwości bólowe, skontaktuj się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą, który wykonuje zabiegi w ramach usług fizjoterapia poznań, masaż poznań oraz rehabilitacja poznań. Dowiedz się więcej odwiedzając stronę internetową tego specjalisty.


W sprawnie działającym ciele nie zauważamy jak wielką rolę odgrywa właściwa koordynacja informacji zmysłowych ,których strumień stale dociera do naszego mózgu.


Po drodze część tych informacji zostaje wzmacniana i łączona z innymi, a część nieistotnych zostaje usunięta. Gdy podczas spaceru potkniemy się nasz organizm automatycznie obniży środek ciężkości i rozłoży ręce aby nie upaść lub jeżeli to nie możliwe zamortyzować upadek.
Dzieje się tak dzięki informacjom ze zmysłów wzroku , równowagi, propriorecepcji.


Zmysły odpowiadaja za naszą postawę ,sposób trzymania się ,ale również na możliwości uczenia się ,koordynacje, równowagę.
Deficyty w obrębie korelacji zmysłowych mogą skutkować nadwrażliwością /podwrażliwością dotykową, częstym wywracaniem się bez przyczyny, lękiem przed wysokością, nieprawidłowym schematem ciała, zaburzeniami lateralizacji.itp.
Integracja Zmysłowa jest ściśle związana z plastycznością neuronalną / możliwością uczenia się nowych czynności/ i trwa całe nasze życie ,ale najlepsza jest w wieku dziecięcym i do dzieci jest głównie adresowana.
Autorka metody dr Ayres określa występowalność zaburzeń SI :
– dzieci z mózgowym porażeniem
– dzieci autystyczne
– dzieci z zespołem Downa
– dzieci z trudnościami w nauce.
Lista zaburzeń Sensory Integration jest bardzo długa dlatego jeżeli coś niepokoi cię w rozwoju dziecka można wykonać i określić czy to co obserwujesz jest indywidualnym torem rozwojowym ,czy też powodem do niepokoju , ponieważ z zaburzeń SI niestety nie wyrasta się.