OMT

Terapia manualna w koncepcji ortopedycznej terapii manualnej (OMT)

Terapia manualna jest częścią wiedzy medycznej, która zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń narządu ruchu tzw. „dysfunkcji somatycznych”. Do głównych cech dysfunkcji należą następujące objawy:
– ból
– zmiany tkankowe
– dysfunkcje stawowe.

OMT – etapy

Jak już wyżej wspomniano terapia składa się z dwóch etapów: badania i leczenia. Badanie wg koncepcji F.M. Kaltenborna jest to postępowanie terapeutycznie według ściśle określonego schematu, który ogranicza możliwość przeoczenia jakichkolwiek objawów. Składa się z następujących czynności:
– wywiad
– ocena stanu ogólnego pacjenta
– objawy
– badanie techniczne
– podsumowanie
– leczenie próbne – diagnoza biochemiczna.

Ma to na celu wychwycenie zaburzeń wzorców ruchowych, torebkowych, specyficznych dla danego stawu. Badanie odbywa się w różnych pozycjach przyjmowanych zarówno przez pacjenta, jak i terapeutę tj. ; w spoczynku, jak i w czasie wykonywania określonych ruchów czynnych i biernych, oraz z oporem według określonych wzorców. Badanie gry stawowej (jont play), oraz oporu końcowego (end feel) są najważniejszymi kryteriami w ustaleniu wskazań do leczenia manualnego.

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.

OMT – wskazania


Możemy tu wyróżnić trzy najważniejsze wskazania do wykonania technik mobilizacyjnych:
– odwracalna hypomobilność (brak ruchomości stawu)
– utrzymanie posiadanej ruchomości
– zapobieganie postępującym usztywnieniom.

Ważną zasadą przy stosowaniu technik manualnych: diagnostycznych i terapeutycznych dla stawów obwodowych jest reguła :wklęsłości i wypukłości” Kaltenborna. Zadaniem terapeuty, który uczestniczy w procesie leczniczym jest postawianie właściwej diagnozy biomechanicznej oraz zgodne z nią przeprowadzenie skutecznego leczenia manualnego.