Metoda McKenziego

     Metoda McKenziego to system diagnostyczno – terapeutyczny oparty na znajomości wzorców objawów bólowych oraz analizę zachowania się dolegliwości w wywiadzie oraz badaniu podmiotowym.

     Poprawnie przeprowadzone badanie pacjenta według wytycznych dla certyfikowanych terapeutów pozwala zakwalifikować objawy do jednego z kilku zespołów klinicznych, wchodzących w skład ustalonego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa. Dla każdej diagnozy (zespół złej postawy, zespół zaburzeń funkcjonalnych, zespół zaburzeń strukturalnych) zaleca się sposób terapii nakierowany na eliminację przyczyn obecnych dolegliwości oraz zapobieganie ich nawrotom.

     W metodzie McKenzie zwraca się szczególna uwagę świadome zaangażowanie się pacjenta w proces leczenia i jego edukację dotyczącą przyjaznych dla kręgosłupa wzorców zachowań ruchowych oraz właściwą organizację stanowiska pracy.

 


Powrót ⇒

Usługi Rehabilitacyjne - Jacek Piechowicz ul. Gdyńska 19 31-323 Kraków tel./fax: 12 416 19 82 kom. 601 822 962